הלוואה חוץ בנקאית למוגבלים

נוטלים הלוואה חוץ בנקאית למוגבלים

כאשר הבנק לא מוכן לתת לנו הלוואה מסיבה מסוימת ייתכן ונצטרך לפנות לגורם חוץ בנקאי לקבלת הלוואות. ישנה תחרות גדולה בתחום ההלוואות כיום ומכך אתם יכולים להבין שיש גופים רבים המעניקים הלוואה חוץ בנקאית. מאז הרפורמה בתחום והאפשרות של חברות שונות כמו בתי הלוואות, חברות אשראי, חברות ביטוח ואחרות להעניק הלוואות תחת אישור ופיקוח של משרד האוצר יש לאדם הזקוק להלוואה יותר אפשרויות לקבלת הלוואה למוגבלים בבנק או הלוואה הלוואה חוץ בנקאית בכלל.

 הלוואה חוץ בנקאית למוגבלים

מהי הגבלה בחשבון?

הגבלה בחשבון היא מצב שבו הלקוח לא יכול לבצע פעולות בחשבון אלא באישור הבנק. הוא לא יכול להוציא כסף, האשראי והשיקים שלו יבוטלו וכך גם המסגרת שלו בחשבון. סימון שלילי יתווסף לרישומים שלו בבנק ישראל וכך גם בדירוג האשראי שלו מה שעשוי לפגוע לו בדירוג האשראי ומכאן שיהיה לו קשה מאוד לקבל הלוואה מהבנק או מגוף אחר. ההגבלה נוצרת כתוצאה מ10 שיקים שחוזרים בטווח זמן של עד שנה. במקרה כזה החשבון יוגבל באופן אוטומטי ולא יהיה לבנק שלכם מה לעשות או איך לעזור לכם מלבד לבצע פעולות באמצעות אישור הבנק במידת הצורך.

כיצד מתנהלים בזמן שהחשבון מוגבל?

כאשר החשבון מוגבל החיים של אותו אדם ואולי אפילו של משפחתו עשויים להשתנות בתקופה הקרובה. אם הייתם רגילים לחיות על חשבון מסגרת העו"ש או האשראי הרי שכרגע שתי אלה מבוטלות ותצטרכו ללמוד להתנהל עם מה שיש לכם. גם המשכורת הנכנסת לכם לחשבון עשויה להיבלע לטובת ההגבלה וההורדות הצפויות ולכן תצטרכו למצוא דרך להשיג כסף נוסף ולהיות בפלוס או להתנהל עם מזומן. לצורך כך ייתכן ותחפשו הלוואה חוץ בנקאית למוגבלים.

מי מספק הלוואה חוץ בנקאית למוגבלים?

יש כמה דרכים לקבל הלוואה חוץ בנקאית למוגבלים. ראשית תוכלו לשעבד את הרכב שלכם, הדירה או נכס אחר לטובת קבלת הלוואה מסוג זה שיעזור לכם להישאר עם הראש מעל המים בתקופת ההגבלה בחשבון. אפשרות נוספת היא לשעבד פיקדון או פנסיה שלכם כנגד ההלוואה או לפנות לגוף מוכר ומאושר על ידי משרד האוצר המעניק הלוואה מסוג זה גם תחת התנאים הקשים אפילו בריבית מעט גבוהה יותר.

תוכן עניינים