גמ"ח הלוואות חרדי

קבלת גמ"ח הלוואות חרדי

ליהודית ומשה יש 4 ילדים והם מתגוררים בבני ברק בבית צנוע. השניים חיים בצניעות בדרך כלל אולם עם הגעת הילדים השלישי והרביעי ב"ה יהודית הפסיקה לעבוד והחלה להתרכז בגידול הילדים. משה שילב בין עבודה רגילה לבין מתן שיעורי תורה לצעירים על מנת להתפרנס, אולם ההכנסה החודשית לא הספיקה להם והחסכונות לאט לאט נגמרו. כעת הם זקוקים להלוואה על מנת להתקיים ולהרוויח מעט זמנים שהילדים הקטנים יגדלו מעט ויהודית תוכל לשלב עבודה נוספת מהבית לפחות על מנת לסייע בהגדלת ההכנסה החודשית של התא המשפחתי. השניים פנו אל גמ"ח הלוואות חרדי שסייע להם בהלוואה חריגה של 40 אלף שקלים ללא ריבית, עם תנאי החזר נוחים המתפרסים על פני 5 שנים, כאשר אלה החתימו את הוריהם כערבים. לאחר שנתיים קיבל משה הצעת עבודה טובה יותר שסייע לשניים בפתרון בעיותיהם הכלכליות והוא אף יכול היה לסיים לשלם את ההזמנה לפני הזמן.

מהן הלוואות גמ"ח?

הלוואות גמ"ח (או גמילות חסדים בשמם המלא) אלו הלוואות הניתנות על ידי גופים פרטיים מיוחדים, בדרך כלל עמותות הממומנות על ידי יהודים עמידים כלכלית בארץ ובעולם, המקיימים את מצוות מתן הלוואה ליהודי אחר הזקוק לכסף. בדת היהודית מצווה לתת הלוואה לאדם יהודי אחר הזקוק לה אולם מאידך יש גם איסור על גביית ריבית עבור הלוואה זו. לכן הלוואות גמ"ח אלו הלוואות ללא ריבית אך גם כאלה שלא ניתנות לכל אחד ומצריכות מעבר של ועדה מיוחדת, מפגש מול הוועדה ולרוב גם החתמת ערבים.

גמ

למי מסופקות הלוואות מסוג זה בדרך כלל?

הלוואות מסוג זה מסופקות בדרך כלל לאנשים יהודים שאינם מצליחים לעמוד בהוצאות החודשיות, זקוקים להלוואה נוספת על מנת לחסל הלוואות אחרות ולהקטין את ההוצאות החודשיות או אנשים הזקוקים לכסף באופן מידי לצרכים רפואיים, לרכישת מזון וכו'. בכל הנוגע לגמ"ח הלוואות יש כמה גופים המספקים הלוואות מסוג זה, הרוב מספקים הלוואות מסוג זה לקהל החרדי, אחרים לקהל הדתי ומעט עמותות מספקות הלוואות מסוג זה גם ליהודים חילונים.

גמ"ח הלוואות חרדי – עזרה לקהילה הדתית והחרדית:

גמ"ח הלוואות חרדי הוא סוג הלוואה הניתנת ללא ריבית לאנשים בקהילת החרדים הזקוקים לעזרה כלכלית בדמות הלוואה (לא תרומה). ההלוואה הינה הלוואה לכל דבר עם החזרים חודשיים, החתמת ערבים וכו'. היתרון בהלוואה מסוג זה היא העובדה שאיננה נושאת ריבית ולכן מחזירים בתשלומים את ההלוואה שלקחנו, ללא אותיות קטנות וללא רווח כלכלי לגוף המעניק את ההלוואה.

מהם התנאים לקבלת ההלוואה?

בדרך כלל אנשים שמאושרות להם הלוואות גמ"ח יהיו אנשים שמצבם הכלכלי לא טוב והם אינם יכולים לקבל הלוואה מגופים פיננסיים אחרים. על כן התנאים לקבלת ההלוואה יהיו נוקשים יותר בדרך כלל. ייתכן ותצטרכו להחתים ערבים כדי לקבל את ההלוואה.